Image default
Zanimivosti

Kako premagati največje izzive pri maturi iz angleščine: nasveti in triki za uspeh

Kot dolgoletni učitelj angleščine in mentor dijakom, ki se pripravljajo na maturo iz angleščine, sem na svoji poti spoznal mnogo ovir in izzivov, s katerimi se soočajo maturanti. Ko govorimo o maturi, angleščina pogosto predstavlja enega izmed večjih preizkusov znanja in veščin, ne le zaradi obsežnosti snovi, ampak tudi zaradi specifičnih zahtev, ki jih postavlja ta izpit. V tem članku bom delil svoje izkušnje in nasvete, kako premagati najtežje dele mature iz angleščine, ter kako te nasvete vključiti v vsakdanje življenje za najboljši možni uspeh.

Razumevanje besedil

Razumevanje daljših besedil v angleščini je pogosto prvi velik izziv. Pri tem ni ključno zgolj poznavanje besedišča, ampak tudi sposobnost analize in interpretacije informacij ter sklepanja.

Nasveti za vsakdan:

 • Branje raznovrstnih besedil: Vsak dan si vzemite čas za branje člankov, knjig ali revij v angleščini. Osredotočite se na različne teme in stile pisanja.
 • Aktivno beleženje novih besed: Ko naletite na neznane besede, jih zapišite in poiščite pomen. S tem boste postopoma razširili svoje besedišče.
 • Diskusija o prebranem: Pogovarjajte se o prebranih besedilih s prijatelji ali v študijskih skupinah. To pomaga pri boljšem razumevanju in utrjevanju informacij.

Pisno izražanje

Drugi veliki izziv je sposobnost artikuliranja misli in argumentov v pisni obliki. To zahteva dobro poznavanje gramatike, pravopisa in sposobnost razvijanja koherentnega in logičnega diskurza.

Nasveti za vsakdan:

 • Dnevnik v angleščini: Začnite pisati dnevnik v angleščini. Osredotočite se na izražanje svojih misli, občutkov in doživetij.
 • Eseji na različne teme: Redno pišite kratke eseje na različne teme. Po možnosti si za povratne informacije in nasvete pomagajte z mentorjem ali učiteljem.
 • Učenje skozi igro: Uporabite aplikacije ali spletne strani, ki ponujajo vaje iz gramatike in pravopisa skozi igro in zabavo.

Govorno izražanje

Mnogi dijaki se bojijo ustnega dela izpita, saj zahteva neposredno komunikacijo in hitro razmišljanje v tujem jeziku.

Nasveti za vsakdan:

 • Praksa z naravnimi govorci: Izkoristite priložnosti za pogovor z naravnimi govorci angleščine. To je lahko preko jezikovnih izmenjav, spletnih platform ali druženj, ali v jezikovnih šolah s pomočjo inštrukcij angleščine.
 • Predstavitve: Vadite javno govorjenje z izdelavo in predstavitvijo kratkih predstavitev na različne teme v angleščini.
 • Poslušanje in ponavljanje: Poslušajte podcaste, gledajte filme ali serije v angleščini in poskušajte ponavljati izreke ali dialoge.

Upravljanje s časom in stresom

Uspeh na maturi iz angleščine ni odvisen samo od jezikovnega znanja, ampak tudi od dobre organizacije, upravljanja s časom in sposobnosti obvladovanja stresa.

Nasveti za vsakdan:

 • Ustvarite si študijski načrt: Določite si realne cilje in si razdelite študijsko gradivo na manjše, obvladljive dele. To pomaga zmanjšati občutek preobremenjenosti.
 • Tehnike sproščanja: Redno prakticirajte tehnike sproščanja, kot so dihalne vaje, meditacija ali lahka telesna aktivnost. To vam bo pomagalo ohranjati mirnost in zbranost.
 • Učenje v blokih: Delajte v 25-minutnih blokih s 5-minutnimi odmori (tehnika Pomodoro). To vam omogoča večjo osredotočenost in preprečuje izgorelost.

Priprava na poslušanje

Poslušanje v tujem jeziku je lahko zahtevno, saj zahteva hkratno razumevanje, analizo in pomnjenje informacij.

Nasveti za vsakdan:

 • Praksa s poslušanjem avdio materialov: Redno poslušajte novice, podcaste, intervjuje in predavanja v angleščini. Poskusite povzeti slišano.
 • Uporaba aplikacij za učenje jezikov: Aplikacije kot so Duolingo, Babbel ali Rosetta Stone ponujajo vaje za poslušanje, ki so prilagojene vaši ravni znanja.
 • Igranje vlog: Vadite poslušanje in odzivanje z igranjem vlog v angleščini. To lahko storite s prijateljem ali mentorjem, pri čemer simulirate različne vsakdanje situacije.

angleščina na maturi - uporaba slovarjev

Razširjanje besedišča

Razširjeno besedišče vam omogoča, da se izrazite bolj natančno in bogato, kar je ključnega pomena tako pri pisnem kot pri ustnem izražanju.

Nasveti za vsakdan:

 • Branje z namenom: Pri branju se osredotočite na identifikacijo in razumevanje novih besed ter fraz. Uporabite slovar ali aplikacije za učenje besedišča.
 • Izdelava lastnih besediščnih kartic: Ustvarite si kartice z novimi besedami in njihovimi definicijami, primeri uporabe ter sinonimi. Redno jih pregledujte.
 • Pisanje in govorjenje: Uporabljajte nove besede v svojem pisanju in govorjenju, kar vam bo pomagalo utrditi njihov pomen in pravilno uporabo.

Povzemimo …

Maturo iz angleščine lahko vidimo kot priložnost, ne zgolj kot preizkus. Je priložnost za izkazovanje naših veščin, znanja in truda, ki smo ga vložili v učenje. S pravilnim pristopom, odločnostjo in uporabo zgoraj navedenih nasvetov, se lahko vsak dijak sooči z izzivi mature iz angleščine in jih uspešno premaga. Spomnite se, da je ključ do uspeha v doslednosti, prilagodljivosti in pripravljenosti učiti se iz vsake izkušnje. Uspeh na maturi ni zgolj v točkah, ki jih pridobite, ampak tudi v znanju, samozavesti in veščinah, ki jih razvijete na tej poti. Srečno na vaši maturitetni poti!